ES7 (ECMAScript 2016) Haziran 2016’da yayınlanan 7. ECMAScript sürümüdür.

ES7 ile yeni neler geldi ?

ES7 ile birlikte Javascript’e aşağıdaki yenilikler geldi?

  • Exponentation (üssel ifade) Operatörü (**)
  • array.prototype.includes()

Diğer sürümlerle karşılaştırıldığında sayıca en az yenilik getiren ECMAScript sürümü ES7 oldu.

Exponentiation Operatörü

Javascript ES7 ile birlikte standart aritmetik ifadelere (+-*/) ** operatörünü ekledi. Bu operatör soldaki sayının sağdaki sayı kadar üssünü almaya yarıyor. Yani 3 ** 2 = 3² iken, 3 ** n = 3ⁿ anlamına geliyor.

Eskiler bilir, biz bunu Math.pow() fonksiyonu ile yapardık. 🙂

Array.prototype.includes()

includes() ES7 ile birlikte gelen ve Array içerisine arama yapmayı kolaylaştıran oldukça faydalı bir fonksiyon.

var studens = [ "Ali", "Veli", "Ayşe", "Fatma", "Hayriye ]
console.log( students.includes("Ayşe") ) // ekrana true değerini basar
console.log( students.includes("Evren") ) // ekrana false değerini basar

Ne çabuk bitti. Diğer EcmaScript standartlarını uzun uzun yazmaya alıştığım için ES7 çok kısa geldi ama ES6 ve ES5 acısını çıkartacak diye düşünüyorum. 🙂

Bu Yazıda Yapılan Değişiklikler
  • 11.05.2022: Yazı özeti düzenlendi.